ساخت اشیاء سرامیکی

ساخت اشیاء سرامیکی با چاپگرهای سه بعدی

ساخت اشیاء سرامیکی که با استفاده از چاپگرهای سه بعدی تولید می شوند اخیرا به کمک پرینترهای سه بعدی تقریبا هر چیزی را می توان تولید کرد، ولی با این همه تا همین اواخر، تولیدات این دستگاه ها به پلاستیک های پلیمری، برخی فلزات و شیشه محدود می شد.به تازگی، محققان در…