پرینت تار مو

بکارگیری پرینتر سه بعدی در ساخت اشیاء متراکم مانند رشته موی انسان

استفاده از پرینتر سه بعدی در ساخت اشیاء متراکم مانند تار موی انسان با کمک تلاش های صورت گرفته توسط پژوهشگرانی که در زمینه پرینت سه بعدی فعالیت می کنند، محدودیت های این تکنولوژی به تدریج در حال برطرف شدن است. البته این اتفاق شاید روندی کند داشته باشد اما در هر…