ساختمان با پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی ساختمان هم می سازد

یک آرشیتکت آمریکایی اقدام به پرینت سه بعدی ساختمان یک قلعه نمود آیا تاکنون داخل یک قلعه که کاملا از جنس بتن ساخته شده، بوده اید؟ یک آرشیتکت اهل مینسوتا در کمتر از 5 ماه اقدام به پرینت سه بعدی ساختمان یک قلعه نموده که به آن افتخار می کند و قصد…