چاپگر سه بعدی پلاستیک

تغییر شکل پلیمرها که با چاپگر سه بعدی پلاستیک ساخته شده اند

چگونگی تغییر شکل پلیمرها یی که توسط چاپگر سه بعدی پلاستیک تولید می شوند هنگامی که جسمی را با استفاده از چاپگر سه بعدی پلاستیک می سازیم، شکل و فرم آن جسم ثابت باقی می ماند و دیگر قادر به تغییر آن نیستیم. اما اخیراً محققان دانشگاه MIT به ویژگی هایی دست یافته…